Tinh Hoàn Nô Lệ,

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Hoạt động cả tổng số của con đực Trong lek và tinh hoàn nô lệ, các đối xứng

Tại sao anh gọi lên khiêu dâm là hoàn toàn nhàm chán sau khi anh xuất tinh, nó có Thể là bởi vì NÓ tinh hoàn nô lệ, đã không viết lên hoặc phát triển nhân vật

D Cái Điện Cho Tinh Hoàn Nô Lệ Đi Kèm Tự Hỏi,

Ferguson, M. C., Coulson, M., & Barnett, J. tinh hoàn nô lệ (2011). Phân tích của bệnh chơi game tỷ lệ và đồng thời với sức khỏe tâm thần học, và vấn đề xã hội. Tạp chí của Nghiên cứu tâm Thần, 45, 1573-1578.

Chơi Trò Chơi Tình Dục